Ympäristö

Ekologinen jalanjälki

RSTEEL® noudattaa kaikessa toiminnassaan ympäristöjärjestelmää. Koko organisaatio ymmärtää ja aktiivisesti minimoi toiminnassaan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tämä periaate nojaa ISO 14001:2015 -sertifikaattiimme, ja olemme sitoutuneet noudattamaan standardia ja kehittämään toimintaamme jatkuvasti.

RSTEEL® -ympäristövastuu

Rakennusteollisuuden metallituotteiden valmistajana meillä on vastuu sekä lähiympäristöämme että globaalisesti. Ympäristöjärjestelmäämme nojaten viemme RSTEELiä® kohti kestävää tulevaisuutta.

Ympäristöjärjestelmämme suunniteltiin ja luotiin työkaluksi, jota RSTEEL® käyttää mittaamaan, valvomaan ja estämään negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan ympäristönsuojelun tasoa toiminnassaan jatkuvasti. Tämä politiikka ohjaa meitä vastuulliseen toimintaan.

Olemme sitoutuneet huolehtimaan ympäristöstä

  • Noudatamme kaikkia lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimuksia
  • Säästämme sekä energiaa että luonnonvaroja vähentämällä päästöjä ja jätettä
  • Käytämme kemikaaleja, joissa ei ole tai joilla on mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset
  • Kehitämme tuotantomenetelmiä, jotka edistävät ympäristönsuojelua
  • Teemme yhteistyötä sellaisten toimittajien ja sidosryhmien kanssa jotka käyttävät sertifioituja ympäristöjärjestelmiä
  • Noudatamme  ISO 14001:2015 -standardia..

RSTEEL® pystyy parempaan ja tähtää siihen. Se on yksi periaatteistamme ja osa visiotamme. Niinpä asetamme jatkuvasti uusia päämääriä ja mittaamme, tarkastamme ja raportoimme toimintaamme.